Advokaten

Om advokaten

Utbildning och erfarenhet

Martina Hansson avlade sin jur. kand. 1994 vid Uppsala Universitet. Hon har varit verksam på advokatfirman Nordlander - en allmänpraktiserande advokatfirma - under åren 1995-2010. Dessförinnan var hon under 1994-1995 anställd som tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. En kortare period under 2001 arbetade hon som entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening (en branschorganisation för byggföretag i Stockholm). Sedan 2010 bedriver Martina egen advokatverksamhet.


Martina åtar sig följande uppdrag

- offentlig försvarare,

- målsägandebiträde och särskild företrädare för barn,

- ekonomisk familjerätt (bodelningar, arvsfrågor, uppdrag som bodelningsförrättare - se NJA 2008 s 457 ang s.k. blandad gåva - och familjerättsliga avtal),

- vårnadstvister (vårdnad, boende och umgänge gällande barn),

- köp- och avtalsrätt, konsumenträtt, fel i fastighet mm samt

- driver civilrättsliga processer vid allmän domstol.


Martina är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2001 och hon är ägare och innehavare av advokatfirman.

MARTINA HANSSON

Advokat sedan 2001