Martina Hansson har varit advokat i över 20 år. Hon åtar sig bl.a. följande uppdrag:


offentlig försvarare,

målsägandebiträde och

särskild företrädare för barn.


Inom ekonomisk familjerätt.


Hon samarbetar med advokaten Robert Nilsson


unsplash