Advokaten

Om advokaten

Utbildning och erfarenhet

Martina Hansson avlade sin jur. kand. 1994 vid Uppsala Universitet. Hon har varit verksam på advokatfirman Nordlander - en allmänpraktiserande advokatfirma - under åren 1995-2010. Dessförinnan var hon under 1994-1995 anställd som tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. En kortare period under 2001 arbetade hon som entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening (en branschorganisation för byggföretag i Stockholm). Sedan 2010 bedriver Martina egen advokatverksamhet.


Martina åtar sig följande uppdrag

- offentlig försvarare,

- målsägandebiträde och särskild företrädare för barn,

- ekonomisk familjerätt (bodelningar, arvsfrågor, uppdrag som bodelningsförrättare - se NJA 2008 s 457 ang s.k. blandad gåva - och familjerättsliga avtal),

- vårnadstvister (vårdnad, boende och umgänge gällande barn),

- köp- och avtalsrätt, konsumenträtt, fel i fastighet mm samt

- driver civilrättsliga processer vid allmän domstol.


Martina är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2001 och hon är ägare och innehavare av advokatfirman.

MARTINA HANSSON

Advokat sedan 2001

Adress

Advokatfirman Martina Hansson

Kungsgatan 29, 6tr.

111 56 Stockholm

Kontakt

Telefon: +46 (0)8 790 50 60

Mobil: +46 (0)70 790 50 63

E-post: martina@advokathansson.se

Copyright © 2016  ·  Advokat Martina Hansson

Bankuppgifter

Bankgiro arvoden: 618-3123

Bankgiro klientmedel: 618-1499

Innehar F-skattebevis